sluit
WAB: zorg voor schriftelijke arbeidsovereenkomst vóór 1 januari 2020
Leestijd:

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet omvat een aantal maatregelen die direct invloed hebben op uw salarisadministratie. Wat gaat er nu precies veranderen en waar moet u rekening mee houden in uw administratie?

Sectorpremie komt te vervallen

Vanaf 1 januari 2020 wordt de WW-premie opgesplitst in een hoge en een lage premie. Het verschil tussen de hoge en de lage ww-premie gaat 5% bedragen. Het is dus belangrijk om vooraf goed in kaart te brengen voor wie u de hoge premie moet toepassen, en voor wie u de lage premie mag toepassen.

De lage premie mag uitsluitend toegepast worden bij werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en een vast aantal arbeidsuren per week.

Deze arbeidsovereenkomst moet schriftelijk zijn vastgelegd. Een mondelinge overeenkomst geeft geen recht op het toepassen van de lage ww-premie.

Meer gewerkt?

Bekijk zorgvuldig wat u met uw parttime medewerkers (schriftelijk) bent overeengekomen met betrekking tot de arbeidsomvang. Medewerkers met minder dan 35 uur per week in hun contract, die structureel meer uren werken, vallen onder de hoge ww-premie. Dit geldt als op jaarbasis meer dan 30% meer uren zijn gewerkt dan in het arbeidscontract overeengekomen. Als u dit voor een heel jaar in een keer moet compenseren, kan dit oplopen tot een aanzienlijk bedrag.

Bepaalde tijd, toch lage premie?

Voor contracten voor bepaalde tijd, oproepcontracten en min/max-contracten moet u in beginsel de hoge premie berekenen. Hierop zijn twee uitzonderingen. Ten eerste de BBL-contracten, die per definitie gelden voor de duur van de opleiding en daarom altijd voor bepaalde tijd zijn. En ten tweede, oproepcontracten voor werknemers van 20 jaar en jonger, die maximaal 52 uur per maand of 48 uur per 4-weken werken.

Let op! Bij werknemers jonger dan 21 jaar moet u per tijdvak kijken naar de gewerkte uren om de ww-premie te bepalen.

Lage premie alsnog corrigeren

Als u de lage premie mocht toepassen maar de medewerker gaat binnen twee maanden na aanvang van de arbeidsovereenkomst uit dienst, moet u alsnog corrigeren naar de hoge premie. Dat geldt ook wanneer iemand uit dienst gaat, of wanneer binnen een jaar opnieuw aanspraak maakt op een WW-uitkering. Voor deze situaties geldt vanaf 2020 nog geen herzieningsverplichting. Mogelijk wordt deze vanaf 2021 wél van kracht.

Zorg voor een goed personeelsdossier

Voor alle medewerkers voor wie de lage ww-premie wordt aangegeven, moet een schriftelijke arbeidsovereenkomst in het personeelsdossier zitten.

Als bij een controle blijkt dat de arbeidsovereenkomst niet aanwezig is, loopt u het risico dat de premie met terugwerkende kracht vanaf de aanvang van het dienstverband gecorrigeerd moet worden. Dit kan dus behoorlijk in de papieren lopen!

Hulp nodig bij het juist inrichten van de salarisadministratie of het opstellen van een schriftelijke arbeidsovereenkomst? Neem contact met ons op!

Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796