sluit
Ontslagrecht: forse herziening
Leestijd:

Het kabinet is het eens over een forse herziening van het arbeidsrecht. Het ontslagrecht wordt versoepeld, maar er komt ook een mogelijkheid tot een langer tijdelijk contract en een langere proeftijd. Ook de regels inzake een transitievergoeding bij ontslag worden herzien.

Regeerakkoord

De plannen zijn onderdeel van het regeerakkoord. Binnen het kabinet is er nu ook overeenstemming over de concrete vormgeving van de maatregelen. Deze moeten nog wel door het parlement worden goedgekeurd.

Ontslagrecht versoepeld

De versoepeling van het ontslagrecht betekent dat voortaan redelijke gronden die elk op zich onvoldoende reden zijn voor ontslag, bij elkaar geteld toch voldoende kunnen zijn voor ontslag.

Er is dan sprake van een zogeheten cumulatiegrond. Nu kan dat alleen nog op basis van één ontslaggrond.

Transitievergoeding

De transitievergoeding bij ontslag is afhankelijk van het aantal dienstjaren en van de hoogte van het salaris. De vergoeding kan in 2018 maximaal € 79.000 bedragen of één jaarsalaris als dat meer is. Volgend jaar wordt dit maximaal € 81.000 of één jaarsalaris.

Onder de nieuwe regeling wordt de transitievergoeding al vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst opgebouwd en niet pas na 2 jaar zoals nu.

Daarentegen is er niet langer sprake van een stijging van de transitievergoeding bij een dienstverband van 10 jaar of langer. Als de ontbinding wordt toegekend op basis van de eerder genoemde cumulatiegrond, kan de transitievergoeding door de rechter met maximaal 50% worden verhoogd.

Langer tijdelijk contract

Het wordt voor werkgevers verder mogelijk om pas na 3 jaar een vast contract aan te bieden, in plaats van de huidige 2 jaar. Dit moet een stimulans zijn om meer werknemers een vast contract aan te bieden.

Langere proeftijd

Een wijziging vindt ook plaats inzake de proeftijd, die momenteel nog maximaal 2 maanden bedraagt bij een arbeidscontract van 2 jaar of langer dan wel een arbeidscontract voor onbepaalde tijd.

Deze wordt bij een eerste contract verlengd naar 5 maanden, als de werkgever een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt. Bij een eerste contract voor meer dan 2 jaar, kan de proeftijd maximaal 3 maanden bedragen.

Heeft u vragen over de wijzigingen in het arbeidsrecht, neem dan contact met ons op.

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796