sluit
Lege BV ? Hef deze nog in 2019 op met een turboliquidatie !
Leestijd:

Lege BV ? Hef deze nog in 2019 op met een turboliquidatie !

Wellicht heeft u wel gehoord van de zogenaamde turboliquidatie ? Deze wordt gebruikt om een lege BV (zonder baten) te beëindigen.

In tegenstelling tot bij een normale liquidatie, dient er dan geen vereffening plaats te vinden. Er hoeft dan niet een rekening en verantwoording plus plan van verdeling te worden opgesteld en gedeponeerd en geen advertentie in een landelijk nieuwsblad te worden geplaatst.

Een aandeelhoudersbesluit plus een melding bij de Kamer van Koophandel volstaat in het geval van een turboliquidatie.

Aangezien er van deze mogelijkheid kennelijk ook misbruik wordt gemaakt, wil Minister Dekker de turboliquidatie moeilijker maken. De Minister stelt daarbij de volgende maatregelen voor in zijn brief aan de Tweede Kamer van 7 oktober jl:

  • Het bestuur wordt verplicht tot het opstellen en deponeren van een slotbalans, die wordt vergezeld van een bestuursverklaring waarin wordt uitgelegd waarom baten ontbreken. Indien van toepassing worden deze stukken vergezeld van een slotuitdelingslijst. De slotbalans heeft betrekking op het boekjaar van de turboliquidatie en moet worden gedeponeerd bij het handelsregister;
  • Het bestuur moet zorg dragen voor een algemene bekendmaking van de ontbinding zonder vereffening (publicatie in een landelijk dagblad). Bij de bekendmaking wordt vermeld dat de slotbalans met de jaarrekening ter inzage liggen bij het handelsregister;
  • Tot slot moeten vóór de doorhaling van de rechtspersoon in het handelsregister de jaarrekeningen over alle eerdere boekjaren openbaar gemaakt zijn.

Het is nog niet duidelijk of en wanneer dit wordt ingevoerd, maar afwachten lijkt niet de beste optie. Daar komt nog bij dat voor een BV, waarvan het ontbindingsbesluit nog in 2019 wordt genomen, geen jaarrekening 2019 meer hoeft te worden uitgebracht. Er kan dan namelijk worden volstaan met een eind- of liquidatiebalans.

Indien een BV volgens een normale liquidatie procedure vereffend moet worden, lopen de jaarrekeningverplichtingen gewoon door totdat de vereffening is voltooid. De vereffening duurt op zijn minst 2 maanden, zodat er dan in alle gevallen alsnog een jaarrekening over 2019 moet worden opgesteld.

Heeft u een lege / inactieve BV ? Overweeg deze dan dus nog in 2019 met een turboliquidatie op te heffen. Dit scheelt kosten in 2020 en op deze wijze anticipeert u alvast op de voorgenomen wetswijziging.

Wij helpen u graag bij de uitvoering van de turboliquidatie !

Contactpersoon:
Henk-Jan Garnaat RB MB
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796