sluit
Horizontaal toezicht: wat houdt het in en wat zijn de voordelen ?
Leestijd:

Bij horizontaal toezicht gaat het om het wederzijdse vertrouwen tussen de Belastingdienst en de belastingplichtige. Zit u niet in horizontaal toezicht, dan wordt uw aangifte achteraf gecontroleerd door de Belastingdienst. Bij horizontaal toezicht verschuift het toezicht van controle achteraf naar afstemming vooraf.

Horizontaal Toezicht (HT)

Er bestaan twee varianten van HT. Grote ondernemingen sluiten een individueel convenant met de Belastingdienst. Voor het mkb-segment worden convenanten gesloten met fiscaal dienstverleners van de belastingplichtige.

Het kwaliteitssysteem van ons kantoor is zodanig dat de Belastingdienst het erkent en erop vertrouwt dat de aangiften loonheffing, inkomsten-, omzet- en vennootschapsbelasting, die wij produceren aan alle normen voldoen.

Smit en de Wolf is al in 2010 een convenant met de Belastingdienst overeengekomen. Dit was destijds een primeur als eerste middelgroot kantoor in de regio Den Haag, zonder aansluiting bij een branche-organisatie!

Voordelen van horizontaal toezicht

Doet u mee aan het horizontaal toezicht, dan wordt uw aanslag sneller vastgesteld. Dit blijkt ook uit onze ervaringen met klanten die in het horizontaal toezicht zitten. De aanslagen worden eerder vastgesteld dan de aanslagen van niet HT-klanten.

Aangiften worden niet meer regulier gecontroleerd en u wordt niet meer lastiggevallen met vragenbrieven. Er blijft nog wel een vorm van controle bestaan voor HT-deelnemers. Dit gaat via de steekproef ondernemingen. Zowel HT-klanten als niet-HT klanten kunnen via deze manier gecontroleerd worden.

Stel dat de teruggave omzetbelasting lang op zich laat wachten en u heeft het geld nodig. Wij kunnen dan contact opnemen met het aanspreekpunt bij de Belastingdienst. Het aanspreekpunt kan ervoor zorgen dat het verzoek om teruggave versneld in behandeling wordt genomen, zodat u het geld snel terug ziet op uw rekening.

Download de brochure van de Belastingdienst voor een toelichting op de voordelen.

Verschil in standpunt met de Belastingdienst

Fiscale standpunten die tot een verschil van inzicht kunnen leiden worden door ons en de Belastingdienst afgestemd voordat de aangifte wordt ingediend (dit wordt vooroverleg genoemd). Op deze manier heeft de Belastingdienst meer zekerheid dat er een juiste aangifte wordt ingediend en kan de Belastingdienst sneller de hoogte van de aanslag bepalen. Achteraf is er minder controle nodig.

Deelname aan horizontaal toezicht betekent echter niet automatisch dat de aangifte naar het standpunt van de Inspecteur ingediend moet worden bij vooroverleg.

Blijft er een verschil van mening bestaan, dan is het mogelijk om de aangifte naar het eigen standpunt in te dienen. Door het vooroverleg is het duidelijk bij de Belastingdienst dat in zo’n geval de aanslag niet automatisch wordt opgelegd. Indien de inspecteur afwijkt van de aangifte, dan kan er via de gangbare manier bezwaar gemaakt worden tegen de aanslag. We noemen dit ook wel ‘agree to disagree’.

Ook onder horizontaal toezicht blijft het belang van uw onderneming voorop staan. U mag de fiscaal meest gunstigste weg blijven bewandelen. Onze rol als pro actieve adviseur blijft daarbij hetzelfde!

Hoe kan ik deelnemen?

U moet intern de zaken goed op orde hebben. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen wij u daarin adviseren.

Daarnaast verklaart u schriftelijk via een deelnemersverklaring dat u op basis van vertrouwen, begrip en transparantie een relatie met de Belastingdienst wilt en dat u de gegevens voor de aangifte tijdig, juist en volledig aanlevert bij ons of de Belastingdienst.

Verandert er iets in onze samenwerking?

Nauwelijks. Onze werkwijze is getoetst en goedgekeurd door de Belastingdienst. Dat betekent dat Smit en de Wolf op dezelfde wijze richting u zal blijven adviseren. Met andere woorden: wij werken op dezelfde basis voor klanten die deelnemen aan HT, als voor klanten die niet deelnemen aan HT.

Er verandert hooguit iets in de communicatiedriehoek tussen klant, adviseur en de fiscus.

Wat zijn de gevolgen als ik niet meedoe met Horizontaal Toezicht?

Op langere termijn kunt u mogelijk geconfronteerd worden met meer belastingcontroles. De bedrijven binnen horizontaal toezicht zullen namelijk minder controles krijgen en het ligt in lijn der verwachting dat deze ‘overcapaciteit’ ingezet zal worden bij organisaties die niet aan horizontaal toezicht meedoen.

Meer weten?

Meer weten over HT of overweegt u deelname ?

Neem contact op met onze partner fiscalist Henk-Jan Garnaat. Hij vertelt u er graag meer over.

Contactpersoon:
Henk-Jan Garnaat RB MB
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796