sluit
Hoge en lage premie Aof vanaf 2022
Leestijd:

Vanaf 2022 geldt dat werkgevers of een hoge of een lage Aof-premie moeten afdragen. Kleinere werkgevers (premieloonsom 2020 tot en met € 882.500) betalen minder premie. Echter, in een aantal situaties moet altijd de hoge premie worden afgedragen, ook door de kleine werkgevers.

Dat geldt in de onderstaande situaties:

  • uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
  • wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

Let op! Om dit juist te kunnen toepassen in de salarisverwerking en uw aangifte loonheffingen is het nodig dat u ons laat weten als zich een van deze situaties voordoet. Licht daarover dan uw contactpersoon van de salarisverwerking hierover in. Dit geldt ook voor grote werkgevers.

Waarom voor kleine en (middel)grote werkgevers?

De achterliggende gedachte van deze wijziging is dat kleine werkgevers relatief meer kosten maken om hun zieke werknemers te re-integreren. Om deze groep werkgevers tegemoet te komen in hun hogere kosten van re-integratie van zieke werknemers dragen zij vanaf 2022 minder Aof-premie af.

De lagere Aof-premie biedt kleinere werkgevers financiële ruimte om een verzekering tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratie af te sluiten. Speciaal hiervoor gemaakt: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

De Aof-premie voor 2022 bedraagt:

  • 5,49% voor kleine werkgevers
  • 7,05% voor grote werkgevers

De premie wordt berekend over een maximum premieloon van € 59.706 in 2022.

Vragen?

Heeft u vragen over de hoge of de lage Aof-premie? Neem gerust contact met ons op.

Contactpersoon:
Rajin Charan
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796