sluit
Gebruik de WKR optimaal: actie voor 31 december 2021!
Leestijd:

Vanwege de coronacrisis bestonden, met betrekking tot de WKR, in 2020 ruimere mogelijkheden om werknemers belastingvrij een vergoeding of verstrekking te geven. Voor het jaar 2021 gelden dezelfde verruimingen tot 3% over een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere.

Maak hier in 2021 nog gebruik van, want vanaf 2022 wordt weer teruggekeerd naar het oude niveau.

Wat houdt de vrije ruimte in?

De vrije ruimte is bedoeld voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Zolang de totale vergoedingen en verstrekkingen deze vrije ruimte niet overstijgen, betaalt de werkgever géén loonheffing. Bij overschrijding bedraagt de loonheffing 80% over het gedeelte boven de vrije ruimte (ten laste van de werkgever).

Hoe zit het in 2021?

In 2021 bedraagt de vrije ruimte 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers samen, en 1,18% van deze loonsom over het meerdere.

💡 Voorbeeld. Is de totale loonsom van alle werknemers € 1.000.000, dan bedraagt de vrije ruimte in 2021 € 19.080 (3% van € 400.000 plus 1,18% van € 600.000).

Hoe zit het in 2022?

Vanaf 2022 gaat de vrije ruimte weer omlaag naar 1,7% van de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% van het meerdere.

💡 Voorbeeld. Bij een loonsom van € 1.000.000 bedraagt de vrije ruimte in 2022 dan € 13.880. Omgerekend is dat € 5.200 minder dan in 2021.

Gerichte vrijstellingen

Voor bepaalde vergoedingen en verstrekkingen heeft de werkgever de vrije ruimte niet nodig. Deze zogenaamde gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen kunnen worden gegeven buiten de vrije ruimte en verkleinen het potentieel van de vrije ruimte dus niet.

Er bestaan verschillende gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de gerichte vrijstelling voor reiskostenvergoeding van € 0,19 per gereden zakelijke kilometer;
  • studiekosten;
  • (luxere) arbovoorzieningen en;
  • de nihilwaarderingen voor consumpties en voorzieningen op de werkplek.

Voorwaarden gebruik vrije ruimte

✅ Als een werkgever een vergoeding of verstrekking onbelast in de vrije ruimte wil onderbrengen, moet hij deze wel aanwijzen als eindheffingsloon in deze vrije ruimte. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de administratie.

✅ Een andere voorwaarde is dat de vergoedingen of verstrekkingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is (de zogenaamde gebruikelijkheidstoets). Is de afwijking groter, dan mag de werkgever het meerdere niet aanwijzen in de vrije ruimte. Dat deel is dan als loon belast bij de werknemer.

Let op! De beoordeling of een vergoeding of verstrekking voldoet aan de gebruikelijkheidstoets is over het algemeen lastig. Gelukkig beschouwt de Belastingdienst alle vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar als gebruikelijk.

Het bedrag van € 2.400 geldt in alle redelijkheid. De Belastingdienst geeft aan dat u hiervan geen gebruik mag maken als het loon van uw werknemer (hierdoor) lager is dan het wettelijke minimumloon.

Voor DGA ook interessant

Omdat u als DGA ook een werknemer van de BV bent, mag u zichzelf ook onbelast zaken laten vergoeden en verstrekken. Heeft de BV dit jaar dus nog niet alle vrije ruimte besteed, dan kan dat een mooie aanleiding zijn om uzelf als DGA een onbelaste bonus te verstrekken.

Het maximale bedrag van € 2.400 wat geldt voor de gebruikelijkheidstoets mag hier sowieso voor worden aangewend.

Pas op: NOW-subsidie

Komt het bedrijf/werkgever in aanmerking voor een NOW-subsidie? Onderzoek dan eerst of het toegestaan is een bonus/vergoeding toe te kennen, zonder dat dat gevolgen heeft voor die subsidie. Zo is het in veel gevallen verboden om aan aandeelhouders en directie bonussen toe te kennen of een winstdeling te doen, wil de de werkgever voor een NOW-subsidie in aanmerking komen. Het is goed denkbaar dat een bonus/vergoeding uit de vrije ruimte WKR aan directieleden als zodanig wordt aangemerkt. Een dergelijke bonus/vergoeding voor de overige werknemers is overigens wel toegestaan.

Vragen?

Heeft u nog vragen over werkkostenregeling? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Contactpersoon:
Rajin Charan
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796