sluit
Fiscale eenheid verbreken voor 1 januari 2022 kan € 39.500 opleveren!
Leestijd:

In 2021 bedraagt het tarief voor de vennootschapsbelasting 15% voor het winstdeel tot €245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot €395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven.

Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van dit zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere belastingen.

De ontwikkeling van het tarief en de schijfgrens is over de afgelopen jaren als volgt geweest:

ontwikkeling vpb tarief

Verbreken van de fiscale eenheid

Indien er meerdere fiscale eenheidsmaatschappijen winsten behalen, kan door verbreking van de fiscale eenheid meerdere keren worden geprofiteerd van het tariefopstapje. Het voordeel kan oplopen tot maximaal €39.500 per ontvoegde vennootschap.

Voorbeeld
Stel een fiscale eenheid, bestaande uit een moeder- en een dochtermaatschappij, met een belastbaar bedrag van €790.000 betaalt €158.000 VPB.

15% * €395.000 = €59.250
25% * €395.000 = €98.750

In het geval de fiscale eenheid wordt verbroken en elk van de vennootschappen realiseert een belastbaar bedrag van €395.000, dan betalen zij elk aan VPB €59.250:

15% * €395.000 = €59.250
15% * €395.000 = €59.250

De in totaal verschuldigde Vpb bedraagt dan €118.500.

De besparing als gevolg van de verbreking van de fiscale eenheid komt dan uit op €39.500! (€158000 -/- €118.500).

Verzoek

Het verzoek om de fiscale eenheid te verbreken dient schriftelijk te worden ingediend bij de Belastingdienst. Het verzoek dient te worden gedaan voor het moment waarop de fiscale eenheid verbroken dient te worden.

Indien men per 1 januari 2022 de fiscale eenheid wilt verbreken moet de Belastingdienst het verzoek uiterlijk op 31 december 2021 hebben ontvangen. De fiscale eenheid kan dus nooit met terugwerkende kracht worden ontvoegd.

Let op: verbreking niet altijd raadzaam!

Er kunnen bijvoorbeeld nog termijnen verbonden zijn waardoor het (nog) niet raadzaam is een fiscale eenheid te verbreken. Hier kan sprake van zijn indien er in het verleden vermogensbestanddelen zijn overgedragen tussen de groepsmaatschappijen.

Ook kan verbreking administratief bewerkelijk(er) zijn. Nadelige gevolgen kunnen zich ook voordoen in geval van een horizontale verliescompensatie. 

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Contactpersoon:
Martijn Roijen RB
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796