sluit
Corona: NOW regeling verruimd voor concerns
Leestijd:

De NOW regeling wordt verruimd voor concerns. Werkmaatschappijen die door de corona crisis meer dan 20% omzetverlies hebben, maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, mogen onder voorwaarden toch de NOW aanvragen. Dit heeft minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid woensdag 22 april bekendgemaakt.

NOW-regeling

Werkgevers die minstens 20% omzet verliezen, krijgen tot maximaal 90% van de loonkosten vergoed via de NOW-regeling. Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in een aangesloten periode van drie maanden in de maanden maart tot en met juli 2020.

Probleem berekening omzetverlies bij concerns

Bij concerns wordt uitgegaan van de omzet van het hele concern. Een probleem hierbij is dat concerns waarbij personeel van de ene bv niet of maar beperkt inzetbaar is in andere bv’s, door de berekening van de omzetdaling per concern soms geen vergoeding krijgen. Bijvoorbeeld wanneer van een bv in het concern de hele omzet wegvalt, maar voor het concern als geheel de omzetdaling minder is dan 20%. Door de verruiming van de NOW-regeling wordt dit probleem nu opgelost.

Verruiming van NOW voor concerns onder voorwaarden

De verruiming betekent dat zelfstandige rechtspersonen binnen het concern, zoals bv’s, voortaan zelf de NOW kunnen aanvragen. Hiervoor gelden wel de volgende voorwaarden.

  • Geen dividend of bonussen: concerns waarvan een bv een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen.
  • Geen ontslagen: de betreffende bv heeft een akkoord met de vakbond over werkbehoud bij de bv. Bv’s met minder dan 20 werknemers kunnen een akkoord sluiten met een vertegenwoordiging van werknemers.
  • Geen personeels-bv binnen het concern: concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.

Extra waarborgen tegen fraude met NOW

In de NOW-regeling wordt ook een aantal extra waarborgen opgenomen om frauduleus gedrag tegen te gaan. Zo mogen over de periode van het omzetverlies geen opdrachten worden omgeboekt van een bv die een beroep doet op de NOW naar een andere bv binnen het concern. Ook worden mutaties in voorraden toegerekend aan de omzet. Deze waarborgen worden nog nader uitgewerkt.

De aanpassing wordt in de loop van volgende week (27 april – 3 mei) gepubliceerd. Daarin zal ook worden opgenomen vanaf welk moment de regeling ingaat. Bekijk dit artikel voor meer informatie over de inhoud en voorwaarden van de NOW. Heeft u alsnog vragen over de NOW of wilt u dat wij uw aanvraag NOW verzorgen?

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796