sluit
Corona: NOW aanvragen in 10 stappen
Leestijd:

De gepubliceerde uitwerking van de NOW-regeling is best complex. De verwachting is dat veel ondernemers gebruikmaken van deze maatregelen, aan te vragen vanaf maandag 6 april, om het bedrijf door de corona crisis te loodsen.

Kernpunten NOW-regeling

Wat zijn ook alweer de kernpunten van de NOW-regeling?

 • Bij de aanvraag committeert u zich als werkgever vooraf aan de verplichting om de werknemer het reguliere salaris door te betalen en géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt. Hiernaast verwacht u tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld).
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

De volgende 10 stappen helpen u door de aanvraagprocedure voor de NOW heen.

Stap 1: Kies de meetperiode

De grootste omzetdaling van rechtspersoon of – als daar sprake van is – concern zal plaatsvinden in de periode:

 • 1 maart – 31 mei 2020
 • 1 april – 30 juni 2020
 • 1 mei – 31 juli 2020

Stap 2: Bereken de omzetdaling

De procentuele omzetdaling (aanvraag mogelijk bij meer dan 20% omzetdaling) =

Verwachte netto-omzet meetperiode / (netto-omzet 2019 / 4)

Stap 3: Bereken het subsidiepercentage

Het subsidiepercentage = het percentage omzetdaling x 0,90

Dus:

 • 100% omzetverlies = 90% vergoed
 • 50% omzetverlies = 45% vergoed
 • 20% omzetverlies = 18% vergoed

Stap 4: Bepaal de totale loonsom

De totale loonsom (waarbij het UWV uit zal gaan van gegevens uit de polisadministratie d.d. januari 2020) =  Het sociale verzekeringsloon d.d. januari 2020 (zonder vakantiegeld en salaris tot 9.538 bruto per maand).

Stap 5: Bereken de subsidiehoogte

De subsidiehoogte = % omzetdaling x totale loonsom x 3 x 1,3 x 0,9.

De 1,3 is 30% vaste forfaitaire oplsoag voor o.a. werkgeverslasten, pensioen en vakantiegeld.

Stap 6: Doe aanvraag bij UWV

Doe uiterlijk 31 mei 2020 aanvraag bij UWV via het formulier op de website. Dit heeft u hiervoor nodig:

 • Uw bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mail, gegevens contactpersoon
 • Als al werktijdverkorting is aangevraagd: het zaaknummer
 • Het loonheffingennummer. Let op: voor ieder loonheffingennummer moet een aparte aanvraag ingediend worden!
 • Over welke 3 maanden wordt minstens 20% omzetdaling verwacht, maart-april-mei of april-mei-juni of mei-juni-juli. Let op: de keuze van de 3 maanden kan niet meer gewijzigd worden
 • Het berekende verwachte percentage omzetdaling in gekozen periode ten opzichte van 2019
 • Een bankafschrift van het bankrekeningnummer, waarop de subsidie moeten worden gestort. Let op: dit moet het rekeningnummer zijn dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de ondernemer terug te betalen. Het UWV maakt de tegemoetkoming alleen naar dat rekeningnummer over

Stap 7: Informeer werknemers

Informeer OR, PVT of – als deze er niet zijn – werknemers, en bekijk welke andere maatregelen nodig zijn.

Stap 8: Ontvang voorschot

Als de aanvraag volledig is en UWV positief oordeelt, is het streven dat u binnen 2 tot 4 weken (de formele beslistermijn is 13 weken) een voorschot ontvangt van 80% van de subsidie, in 3 termijnen.

Stap 9: Vraag definitieve subsidie aan

Doe dat binnen 24 weken na het einde van de meetperiode via UWV, met de definitieve gegevens omzetdaling en accountantsverklaring.

Welke bedrijven zonder accountantsverklaring kunnen, wordt nog bekendgemaakt.

Stap 10: Ontvang subsidie en teken evt. bezwaar aan

Binnen 52 weken stelt UWV de definitieve subsidie vast. Er kan sprake zijn van:

 • Nabetaling: als % omzetdaling hoger uitvalt dan bij eerste aanvraag
 • Terugvordering: als % omzetdatling lager uitvalt dan bij eerste aanvraag en/of als totale loonsom maart t/m mei lager is dan 3x totale loonsom januari.

Binnen 6 weken kunt u bezwaar indienen.

Wat kunnen wij voor u doen?

Vanzelfsprekend kunnen wij de aanvraag NOW voor u indienen. Hiernaast kunnen we ook helpen bij het bepalen van de verwachte omzetdaling of een berekening maken van de loonkosten waar u gelet op de omzetdaling recht op heeft.

Vragen? Neem contact met ons op!

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796