sluit
Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen?
Leestijd:

Het antwoord op die vraag is nee, dat kunt u als hoofdregel niet. Uw werknemer bepaalt wanneer hij of zij vakantie wil op nemen. Ook ten tijde van deze corona crisis. Maar zijn er wel andere mogelijkheden? We zetten het voor u uiteen.

Uitzonderingen

De enige uitzondering is als in een cao of individuele arbeidsovereenkomst een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van verplichte bedrijfsvakanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw of aan bedrijven die een bedrijfssluiting kennen tussen Kerst en Oud en Nieuw.

Opname verlofstuwmeren?

Dit neemt niet weg dat u uw werknemers natuurlijk wel kunt vragen of ze akkoord gaan met opname van vakantie. Het kan namelijk ook een mooi moment zijn om opgebouwde verlofstuwmeren af te bouwen. Door het verstrijken van de tijd wordt het nog openstaande tegoed aan vakantiedagen immers steeds meer waard omdat deze moeten worden uitbetaald, dan wel genoten op basis van de huidige loonwaarde. Daarbij moet u niet alleen het kale loon uitbetalen, maar ook de vast overeengekomen looncomponenten die intrinsiek samenhangen met het uitoefenen van de functie. Denk hierbij aan vakantiedagen en overwerktoeslag en dergelijke.

Let op! Uitbetaling van vakantiedagen tijdens het dienstverband is alleen mogelijk als het gaat om bovenwettelijke vakantiedagen. Dat zijn de vakantiedagen boven de vier weken op jaarbasis waar de werknemer wettelijk recht op heeft.

Verplicht ADV opnemen?

U kunt de werknemer wel verplichten ADV-uren te laten opnemen als er door het coronavirus minder werk is. Volgens rechtspraak is de vakantiewetgeving niet van toepassing op ADV-uren. Daarom moet u altijd kijken welke schriftelijke afspraken u met uw personeel over ADV-uren heeft gemaakt.

Intrekken vakantieverlof door coronacrisis soms wel mogelijk

Het tegenovergestelde kan ook aan de orde zijn. Zo zijn in de zorg bijna alle verloven ingetrokken. Bij gewichtige redenen mag u dit als werkgever dit doen. Hiervan is in de zorg zeker sprake. Wel geldt dat u verplicht bent de schade die de werknemer ten gevolge van de intrekking van de geplande vakantieperiode lijdt te vergoeden. Hierbij kan gedacht worden aan de al door de werknemer gemaakte kosten voor een vakantie.

Vragen? Neem contact met ons op!

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796