sluit
Corona: compensatie ouders voor kosten kinderopvang
Leestijd:

Vanwege het corona virus is kinderopvang alleen mogelijk voor ouders in cruciale beroepen. Voor de overige ouders blijven de kosten van kinderopvang wel gewoon doorlopen, terwijl geen kinderopvang genoten wordt. Het kabinet heeft besloten deze kosten te compenseren.

Rekening blijven betalen

Door de compensatie kunnen ouders de rekening van de kinderopvang ook blijven betalen. Belangenorganisaties in de kinderopvang en de overheid hebben hiertoe opgeroepen. Dit voorkomt tal van uitvoeringsproblemen en bovendien behoudt het kind dan recht op zijn of haar kinderopvangplaats.

Recht op kinderopvangtoeslag gehandhaafd

Ook blijft het recht op kinderopvangtoeslag op deze manier gehandhaafd. Er hoeven dan ook geen wijzigingen aan de Belastingdienst te worden doorgegeven.

Let op! Alleen als het inkomen wijzigt, al dan niet veroorzaakt door de corona crisis, moet dit zo spoedig mogelijk aan de Belastingdienst worden doorgegeven. Bij een lager inkomen ontvangt u namelijk meer toeslag, bij een hoger inkomen minder.

Eigen bijdrage gecompenseerd

Het kabinet gaat de eigen bijdrage van ouders compenseren. Dit geldt zowel voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. De compensatie is het verschil tussen de factuurprijs en de ontvangen kinderopvangtoeslag.

De overheid vergoedt de maximumuurprijs voor kinderopvang. Organisaties die een hogere uurprijs rekenen, nemen het meerdere voor hun rekening. De compensatie verloopt via de kinderopvangorganisaties.

Let op! De compensatie geldt vooralsnog voor de periode tussen 16 maart en 6 april. Indien nodig wordt de regeling verlengd. Door de op 31 maart jl. aangekondigde maatregelen, is de verwachting dat de periode verlengd wordt naar 28 april.

Contactpersoon:
Marjolein Roos
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796