sluit
Banken geven mkb-bedrijven tijdelijk uitstel van aflossing
Leestijd:

Mkb-ondernemingen met een krediet tot € 2,5 miljoen, die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun langlopende lening. Dat hebben ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten op 19 maart.

De maatregel heeft als doel om MKB ondernemingen wat lucht te geven en is bedoeld als aanvulling van het noodpakket dat dinsdag door het kabinet werd gepresenteerd. De maatregel van banken geldt voor zakelijke klanten in alle sectoren met een krediet tot € 2,5 miljoen.

Nog niet duidelijk is hoe de banken de uitstel van aflossing vorm gaan geven. We houden dit voor u in de gaten.

Wat kunt u daarnaast zelf doen?

Aanpassen van betaaltermijnen van rente en aflossing

Heeft u een lening bij de bank? Ga dan na of het mogelijk is om de aflossing van uw lening tijdelijk stop te zetten. Hiermee wordt de looptijd van uw lening verlengd. Een andere mogelijkheid is om de betaaltermijn van de rente op te schuiven, bijvoorbeeld van maand naar jaar. Op deze manier maakt u direct liquiditeiten vrij. Ga hierover in gesprek met uw bank om na te gaan wat er voor u mogelijk is.

Sale-and-lease back

U heeft ongetwijfeld diverse roerende goederen die ‘te gelde’ gemaakt kunnen worden. Een optie is om deze te verkopen, maar u kunt ook overwegen deze roerende goederen terug te leasen. Voorwaarde is waarschijnlijk wel dat de roerende goederen niet te oud mogen zijn.

Kredietruimte verruimen

Door uw kredietlimiet te verhogen krijgt u direct meer bestedingsruimte. Voordeel aan een kredietlimiet is dat er geen aflossing op zit. Spreek wel met de bank een evaluatiemoment af, waarop wordt bezien of de kredietruimte wordt gecontinueerd of gecontroleerd wordt afgebouwd. Onder de nieuwe BMKB-regeling hebben banken meer mogelijkheden om rekening-courant kredieten met een looptijd tot twee jaar te verstrekken.

Lening aanvragen

Een lening geeft direct geld op de rekening. Daartegenover staat dat de bank een maandelijkse aflossing kan vragen. Vraag daarom om een overbruggingslening. Dit is een lening om een bepaalde periode te overbruggen. Ook hier geldt: spreek met de bank af dat op een bepaald moment wordt bezien of deze overbruggingslening wordt gecontinueerd of gecontroleerd wordt afgelost. Onder de nieuwe BMKB-regeling hebben banken meer mogelijkheden om overbruggingskredieten met een looptijd tot twee jaar te verstrekken.

Alternatieve financieringsmogelijkheden en -bronnenNaast de bovengenoemde mogelijkheden en de grote regelingen die door de overheid in het leven zijn geroepen of zijn uitgebreid, zijn er ook vele alternatieve financieringsmogelijkheden en -bronnen.

  • Stand-by krediet: een vorm van rekening-courant zonder dat u over hoeft te stappen van bank, waarbij op basis van historische prestaties nu alvast een buffer kan worden verstrekt door financiers. Als deze buffer niet aangesproken wordt, zijn de kosten beperkt. Als deze buffer wel aangesproken moet worden, dan heeft u direct toegang tot dit krediet. Op basis van de historische prestaties liggen er mogelijkheden voor bedrijven die goed presteren/presteerden, maar over enkele maanden kan uw situatie zomaar anders zijn.
  • Hypothecaire lening met rente en aflossing aan het einde van de lening: een (tweede) hypotheek op het onroerend goed voor 6 maanden, waarbij de aflossingsperiode pas aan het einde van die periode zal starten.
  • Financieren op basis van reeds aanwezige inventaris.
  • Herfinancieringen tegen lagere maandelijkse lasten en aflossingen.
  • Factuurfinanciering wanneer de onderneming reeds een rekening-courant heeft.

Wilt u snel weten van welke financieringsmogelijkheden en -bronnen u gebruik kunt maken? Neem contact met ons op!

Contactpersoon:
Robert-Jan Peeters AA
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796