sluit
7 belangrijkste veranderingen door Wet Arbeidsmarkt in Balans
Leestijd:

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met het wetsvoorstel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wat gaat nu wel door, wat gaat niet door, per wanneer kunt u dit verwachten en hoe bereidt u zich voor?

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

1. Ketenbepaling verlengd

De ketenbepaling wordt verlengd van twee naar drie jaar (oftewel qua duur terug naar de oude regeling van voor 1 juli 2015). Pas na drie jaar hoeft u een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. De tussenpoos van 6 maanden tussen arbeidsovereenkomsten om de keten te onderbreken, blijft ongewijzigd.

Let op: er zijn nog steeds maar maximaal 3 elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd toegestaan en in een cao kan van deze regeling worden afgeweken.

2. Aanbod aan oproepkrachten met nulurencontract

Aan oproepkrachten met een nulurencontract of min-maxcontract moet jaarlijks een aanbod voor een vaste arbeidsomvang worden gedaan. Dit aanbod is dan gebaseerd op de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden.

Het is aan de oproepkracht om dit aanbod al dan niet te accepteren, maar er moet een aanbod gedaan worden. Gebeurt dit niet, dan kan de werknemer een loonvordering instellen.

3. Berekening transitievergoeding

De berekening van de transitievergoeding verandert. Een werknemer heeft hier straks recht op vanaf de eerste dag van het dienstverband en niet pas na 2 jaar. Zelfs als de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt beëindigd, is er een recht op een transitievergoeding.

Verder wordt de opbouw van de transitievergoeding aangepast. Elk dienstjaar wordt gelijk behandeld, wat bij een dienstverband van meer dan 10 jaar voor een werkgever tot lagere kosten gaat leiden, ten opzichte van de huidige wetgeving.

4. Ontslaggronden combineren

Werkgevers kunnen straks bij ontslag van een werknemer ontslaggronden die op zichzelf niet voldoende onderbouwd zijn met elkaar combineren. De rechter kan in dat geval wel een hogere transitievergoeding toekennen tot een maximum van 150% van de transitievergoeding.

Bij ernstige verwijtbaarheid van de werkgever kan er overigens nog steeds een aanvullende (billijke) vergoeding worden toegekend.

5. Gelijke rechten payrollwerknemers

Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn.

6. WW-premie

Werkgevers gaan een lage WW-premie betalen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd én vaste uren.

Ook voor jongeren tot 21 jaar die niet meer dan 12 uur per week werken, geldt de lage premie. Voor andere werknemers gaat u een hogere WW-premie betalen.

7. Compensatie transitievergoeding

Er komt een nieuwe regeling waarbij het UWV de door een werkgever betaalde transitievergoeding gaat compenseren. Het gaat dan om een situatie, waarbij het dienstverband is beëindigd in verband met de AOW-gerechtigde leeftijd of wegens ziekte. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is hiervoor al een regeling ingevoerd, die vanaf 1 april 2020 gaat lopen.

En wat verandert niet?

Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich uit tegen het plan om een proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk te maken bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De angst bij de Tweede Kamer was dat hier misbruik van gemaakt zou worden. De Minister is hierin meegegaan door dit onderdeel van het wetsvoorstel in te trekken.

Per wanneer gaat dit in?

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Als deze ook instemt met het voorstel, gaan de meeste wijzigingen per 1 januari 2020 in.

Contactpersoon:
mr. Bas Vogelzang
Gerelateerde artikelen
Bel ons: +31 70 356 0796